Ochrona danych

Informacje ogólne

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy je poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz polityką prywatności.
Podczas korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, przejmowane są różne dane osobowe. Dane osobowe, to dane, które pozwalają na Państwa indywidualną identyfikację. Przedłożona polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane będą przez nas podejmowane i do czego zostaną wykorzystane. Wyjaśnia ona także, jak i do jakiego celu się to dzieje.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przetwarzanie danych w Internecie (np. przy komunikacji drogą poczty elektronicznej) może posiadać luki w systemie zabezpieczeń. Nie jest możliwa ochrona danych przed dostępem osób trzecich, która nie miałaby jakiś luk.

Pliki Cookies

Strony internetowe używają częściowo tak zwanych plików cookie. Cookie nie czynią żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Służą one do tego, aby nasza oferta była przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są odkładane na Państwa komputerze i zapisywane w Państwa przeglądarce. Większość z używanych przez nas cookies to tak zwane "sesyjne cookies". Są one automatycznie wygaszane po zakończeniu odwiedzin na stronie. Inne pliki Cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, do momentu aż wygasną. Takie pliki Cookies pozwalają nam na rozpoznanie Państwa przeglądarki przy ponownej wizycie. Przeglądarkę można ustawić tak, aby informowała o występowaniu plików Cookies i zezwalała na nie jedynie w pojedynczych przypadkach, dopuszczała pliki Cookies w określonych przypadkach lub je zasadniczo wykluczała lub uaktywniała ich automatyczne kasowanie przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywacji plików Cookies może zostać ograniczona funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliki logowania na serwerze

Operator stron internetowej przejmuje i automatycznie zapisuje informacje w tak zwanych plikach logowania na serwerze, które są do nas automatycznie przesyłane przez przeglądarkę. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • użyty system operacyjny
  • referencyjny adres URL
  • nazwa hosta dla danego komputera
  • data zapytania na serwerze

Te dane nie są przypisywane do określonych osób. Nie zestawia się tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo to późniejszego sprawdzenia danych, jeśli stwierdzimy konkretne symptomy nieprawidłowego wykorzystania.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony przenoszenia poufnych treści, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłacie Państwo do nas jako operatorzy serwera, korzysta z szyfrowania SSL lub TSL. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że adres w przeglądarce zmieni się z "http://” na “https://” oraz pojawi się symbol kłódki.
Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które prześlecie Państwo do nas nie zostaną odczytane przez osoby trzecie.

YouTube

Ta strona internetowa korzysta z wtyczek plugin strony YouTube obsługiwanej przez google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzacie Państwo jedną ze stron wyposażonych we wtyczkę plugin YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Wówczas serwer YouTube otrzyma informację o stronie, która jest odwiedzana. Gdy jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, pozwalacie aby YouTube przypisał Państwa sposób serfowania w sieci, bezpośrednio do indywidualnego profilu. Można tego uniknąć, wylogowując się z konta You Tube. Pozostałe dane dotyczące postępowania z danymi użytkownika znajduja się w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, narzędzia analizy statystyk serwisów od Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych. "Cookies", plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i pozwalają na analizę korzystania z sieci. Informacje generowane przez Cookie, dotyczące korzystania z sieci są z reguły przenoszone na serwer googla w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimozacji IP na tej stronie internetowej państwa adres IP googla jest jednakże skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach objętych umową o europejskiej przestrzeni ekonomicznej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach na serwer Googla w USA jest przenoszony pełen adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z tej strony, wystawić raporty dotyczące aktywności strony internetowej i zrealizować dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP Państwa przeglądarki przekazywany przez Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi z Googla.

Dzięki odpowiednim ustawieniom oprogramowania Państwa przeglądarki można usunąć zapisywanie plików Cookies; jednakże pragniemy zaznaczyć, że w tym przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Opcja rejestrowania danych produkowanych przez Cookie i odnoszących do korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) w Google a także przetwarzania tych danych przez Google może zostać wygaszona, jeśli ściągnięcie Państwo i zainstalujecie wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Maps

ta strona internetowa korzysta z produktu Google Maps od Google Inc. Poprzez korzystanie z tej strony wyrażacie Państwo zgodę na rejestrację, edycję a także korzystanie z automatycznie pobranych danych przez Google Inc, jej reprezentantów i osoby trzecie. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na stronie "Nutzungsbedingungen von Google Maps".

Informowanie, kasowanie, blokowanie

W dowolnym momencie macie Państwo prawo do bezpłatnego uzyskiwania informacji na temat Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorców i celu przetwarzania danych a także prawo do ich korekty, zablokowania lub skasowania. W razie dalszych pytań możecie się Państwo w każdym momencie zwrócić pod adres wskazany w metryczce.