Impressum

Odpowiedzialność za treść

STABAU GmbH founded on steel
Am Waldbad
04932 Röderland / OT Haida
Niemcy
Telefon: +49 (0) 35341 / 26-0
Faks: +49 (0) 35341 / 26-18
E-Mail: info@stabau.de

Prezes: Matthias Müller, Dirk Schöppner
Wpis do rejestru: Sąd rejonowy Cottbus HRB 9272 CB
NIP DE 348 087 668

Pomysł i projekt

brandblau | Agentur für Kommunikation GmbH

Wykonanie i CMS

Propaganda Labs

Informacje prawne

Wszystkie informacje i oświadczenia na niniejszej stronie nie są wiążące. STABAU GmbH founded on steel nie ponosi odpowiedzialności za poprawność kompletność treści. Nie przekazywane są żadne gwarancje i zapewnienia co do właściwości produktu. Treści na stronie internetowej nie stanowią podstawy do roszczeń prawnych. Wszelkie błędy treści strony internetowej zostaną natychmiastowo poprawione po ich wykryciu. Treści na stronie internetowej mogą nie być stale aktualne ze względu na opóźnioną aktualizację. Należy pytać nas o stan, szczegóły techniczne i dostępność produktów oraz usług. Nie przeprowadzamy stałej kontroli odnośników na naszej stronie. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za treść na powiązanych stronach. Nie mamy wpływu na to, czy osoby trzecie zostaną przekierowane z Państwa na naszą stronę internetową. Obecność takich odnośników nie świadczy o tym, że współpracujemy z przedsiębiorstwami lub polecamy ich ofertę.

Pobieranie danych i oprogramowania

STABAU GmbH founded on steel nie gwarantuje, że dane i oprogramowanie, które można pobrać na stronie, są wolne od błędów. STABAU GmbH founded on steel sprawdza oprogramowanie pod kątem wirusów. Mimo tego polecamy kontrolę oprogramowania i plików po pobraniu pod kątem wirusów najnowszymi programami do wyszukiwania wirusów.

Prawa autorskie i inne ochronne prawa specjalne

Treść niniejszej strony internetowej objęta jest ochroną praw autorskich. Nie należy kopiować na komputer informacji ze strony internetowej w celach innych niż prywatne. Grafiki, teksty, loga, obrazki można pobierać, rozpowszechniać, kopiować, zmieniać, publikować, przesyłać, przenosić lub korzystać z nich w inny sposób wyłącznie za zgodą STABAU GmbH founded on steel. W przypadku wymienionych nazw produktów i firm może chodzić o wpisane znaki towarowe lub marki. Korzystanie z nich bez upoważnienia może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń z tytułu zaniedbania.

Ochrona danych osobowych i poufność

Nie można zagwarantować, że informacje lub dane osobowe, które są do nas przekazywane, nie zostaną przechwycone przez osoby trzecie.

Odpowiedzialność cywilna

STABAU GmbH founded on steel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, a przede wszystkim za pośrednie i bezpośrednie szkody następcze, utratę danych, utracony zysk, awarie systemu i produkcji, które powstały na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej lub pobierania danych. Jeżeli poniesiona szkoda w związku z korzystaniem ze strony internetowej lub pobierania danych wynika z rażącego zaniedbania lub zamierzanego działania, obowiązuje wyłączenie odpowiedzialności. Stosunek prawny powstały w związku z korzystaniem ze strony internetowej między użytkownikiem, a STABAU GmbH founded on steel podlega prawu niemieckiemu. W przypadku sporów prawnych z kupcami, które wynikają z korzystania z niniejszej strony internetowej, sądem właściwym jest siedziba STABAU GmbH founded on steel w Cottbus.