Ścianki profilowe dźwigarowe

Do tymczasowego zabezpieczenia wykopów budowlanych oprócz profili szczelnych stalowych w części bez wody gruntowej często stosuje się ścianki grodźcowe dźwigarowe. Ścianki profilowe dźwigarowe składają się z pionowych pali nośnych. Jako dźwigary konstrukcji stosuje się wąskie i szerokie dźwigary podwójne T i dźwigary podwójne U. Pale nośne są wprowadzane w odstępie do 3,50 metra przez wbijanie, wibrowanie lub wstawianie we wstępnie nawierconych otworach, pionowo w podłożu budowlanym. Przy wstawianiu do wstępnie nawierconych otworów z palami nośnymi łączy się spawaną płytę podstawy. Pale nośne mają ogółem długość od 6 do 18 metrów.