Uszczelnienie grodzic

Podczas stosowania grodzic gorącowalcowanych do wykopów lub przy budownictwie portowym i wodnym, szczególne znaczenie ma szczelność. Wybór zamków narożnych wynika głównie z właściwości podłoża.

Metoda produkcyjna i nadzór własny są certyfikowane według EN ISO 9001.