Profile zimnogięte

Walcowane na zimno profile stosowane są głównie w miastach (budowa kanałów i zabezpieczenie wykopów). Oprócz tego coraz częściej stosowane są one przy zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. Oferujemy dyle kanałowe w różnych wielkościach. Ich niewielka wysokość konstrukcyjna sprawia, że są odpowiednie do wykopów budowlanych z niewielką ilością dostępnego miejsca. Ponieważ dzięki ich geometrii zapewniona jest szczególna stabilność przy wbijaniu pali i ciągnięciu, wyroby te charakteryzuje wysoka częstotliwość użytkowania.


Dodatkowe usługi, profile zimnogięte

  • Uszczelnianie zamków grodzic przy użyciu masy bitumicznej
  • Obróbka strumieniowa i powlekanie
  • Ocynkowanie natryskowe lub ogniowe
  • Profile narożne
  • Perforacja według wytycznych klienta
  • Indywidualne rozwiązania

Dodatkowe usługi, dyle kanałowe

  • Cięcie
  • Perforacja według wytycznych klienta