Grodzice gorącowalcowane

Oferujemy profile do różnych zakresów zastosowania, m.in. do zabezpieczenia wykopów budowlanych, nabrzeży przy budownictwie wodnym, do zabezpieczania grobli przy ochronie przeciwpowodziowej i do wzmacniania ścian uszczelniających.


Dodatkowe usługi

  • Roboty spawalnicze, takie jak wspawywanie rur płyczkowych i profil narożnych
  • Zginanie grodzic
  • Uszczelnianie zamków grodzic gorącowalcowanych przy użyciu masy bitumicznej lub uszczelki pęczniejącej z PU
  • Obróbka strumieniowa i powlekanie, cynkowanie natryskowe lub ogniowe
  • Wytwarzanie dalb z grodzic gorącowalcowanymi, umieszczanie detektorów skokowych
  • Dostawa i spawanie profili narożnych